Soal UTS Kelas 6 Semester 1 Bahasa Jawa

Posted: October 21, 2013 in Soal-Soal

Wacanen kanthi premati!

BEKSAN

Senadyan lare jaler, puja nggadahi keremenan njoged.Wiwit taksih alit piyambakipun sampun remen njoged. Tiyang sepahipun ngendhika, nalika puja taksih umur tigang tahun sampun remen jejogetan ngantos ngleter.

Nymurupi karemenan putranipun, pak Darmaji ndherekaken puja gladhen beksan ing sanggar sak sampunipun puja nderek beksan,puja sampun nguwasani maneka warni jinisi beksan, sae beksan tradisional ugi gagrag enggal utawi kreasi baru.

Kapetik Saka

Mustika Basa Jawa Anyar Kelas VI.

 

I.Isenono ceceg-ceceg ing ngisor iki nganggo tembung kang mathuk!

1.      Wiwit taksih alit puja nggadahi karemenan …..

2.      Puja sampun remen njoged nalika umur …..

3.      Pak Darmaji nderekaken puja gladhen               …..            wonten sing sanggar.

4.      Bahasa ngoko saka tembung keremenan yaiku……….

5.      Saben esuk simbah mlaku-mlaku tembung mlaku-mlaku iku kleru bener …..

6.      Micara utawa nglairake gagasan, panemu rasane lisan ing sangarepe wong akeh di arani …..

7.      Muji sukur marang gusti ing babagan pidhato klebu …..

8.      Marno iku bocah kang dawa tangane. Dawa tangane tegese …..

9.      Lusi iku bocah kang lunyu ilate. lunyu ilate tegese …..

10.  Simbah lara watuk. Yen di kramakake dadi …..

11.  Bapak mriksani bal-balan, aku          …..          Voly.

12.  Ngomong karo wong tuwa kudu nganggo basa …..

13.  Kurawa iku cacahe ana satus. Yen pandhawa cacahe ana …..

14.  Panyandrane ki dalang, ngara kita gemeh                …..               loh jinawi.

II.Wangsulono pitakon-pitakon ing ngisor iki khanti bener!

1.      Tulisen 3 bab kang klebu perangane pidhato!

Wangsulan:

1)      ………………………………………………………………………………

2)      ………………………………………………………………………………

3)      ………………………………………………………………………………

2.      Ukara ing ngisor iki dadekna basa karma!

Bapak lunga kantor numpak sepeda motor!

Wangsulan:…………………………………………………………………………

3.      Aranan 3 Tanduran kang klebu palawija!?

Wangsulan:

1)      ………………………………………………………………………………

2)      ………………………………………………………………………………

3)      ………………………………………………………………………………

4.      Apa kang di arani fabel iku?

Wangsulan:………………………………………………………………………………

5.         Semar,Gareng,Petruk,Bagong ana ing jagad pewayangan iku di arani apa?

Wangsulan:…………………………………………………………………………

6.      Pitakon: wonten pundhi puja gladden baksan?

Wangsulan nganggo basa :

a.       Krama : …………………………………………………………………………………………

b.       Ngoko : …………………………………………………………………………………………

7.      Aranana 3 jenis-jenise wayang!

Wangsulan:

1)      ………………………………………………………………………………

2)      ………………………………………………………………………………

3)      ………………………………………………………………………………

8.      Tulisen 3 bab kang kamot ing laporan panaliten!

Wangsulan:

1)      ………………………………………………………………………………

2)      ………………………………………………………………………………

3)      ………………………………………………………………………………

9.      Apa tegese tembung ing ngisor iki!

a.       Kuru semangka        : …………………………………………………………

b.      Anteng kitiran           :….. .…………………………………………………….

c.       Landhep dengkul     :….. .…………………………………………………….

10.  Tulisen nganggo aksara jawa ukara ing ngisor iki!

Puja lagi maca cerita dongeng.

………………………………………………………………………………………

  1. Perangane pidhato
  1. Uluk salam
  2. Purwakata basa
  3. Surasane basa/ isi pidhato
  4. Wasana basa (ukara kang mungkasi pidhato)
  5. Salam panutup
  1. Bapak tindak kantor nitih sepeda motor
  2. Palawija yaitu:

Ä  Jagung

Ä  Tela

Ä  Puhung

Ä  Kacang-kacangan

  1. Fabel yaiku cerito sing nyeritakno uripe kewan ingkang tumindak koyo menungso
  2. Punakawan
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s